Am Y Corff Sylfaenol/CA1 - Gwyddoniaeth Trwydded 5 cyfrifiadur - £65.00 Trwydded 10 cyfrifiadur - £110.00 Trwydded Safle - £140.00
Casgliad o sgriniau lliwgar gyda chymorth llais, taflenni gwaith a sgriniau 'creu testun' pen agored. Mae'r meddalwedd yn cynnwys geirfa eang ac mae rhai o'r ymarferion yn addas ar gyfer disgyblion ail iaith ac anghenion arbennig yn ogystal â disgyblion y prif lif. Gall plant nad ydynt yn darllen clicio'r llygoden ar unrhyw destun neu raffeg gyda chymorth llais er mwyn ei glywed. Dyma becyn ddefnyddiol i ddysgwyr ifanc gael peth dealltwriaeth am y corff dynol a sut mae'n gweithio. Mae'r teitl yn cynnwys ymarferion am nodweddion wyneb, rhannau allanol y corff a rhai o'r systemau mewnol. Mae'r sgrniau'n cynnwys gweithgareddau labelu, rhoi pethau mewn trefn, cwblhau brawddegau ac ymarferion deall - yr ateb cywir yn arwain at y dasg nesaf. Nid oes unrhyw wybodaeth am yr organau rhywiol. Mae'r gweithgareddau'n cynnwys:- Adnabod nodweddion wyneb e.e. gan bwy mae llygaid glas? Gan ba ddau mae gwallt hir? Labelu, enwi ac adnabod lleoliad prif rannau'r corff, prif rannau'r pen, prif rannau'r fraich, prif rannau'r llaw a phrif rannau'r goes. Gweithgareddau darllen a deall syml am waith y rhannau e.e. pa un sy'n clywed? Pa un sy'n pwmpio gwaed? Sgriniau gwybodaeth am nifer o rannau mewnol y corff a'u gwaith e.e. Clicio ar y llecynnau poeth (hot spots) am ragor o wybodaeth ar ffurf brawddegau syml.
cartref catalog newyddion amdanom ni cyswyllt archebu
©ClicSoft 2013