Amdanon ni
MEDDALWEDD ADDYSGOL I GYFRIFiADURON AC I FYRDDAU GWYN RHYNGWEITHIOL Byrfodd yw Clic am 'Cynhaliaeth liwgar i'r cwricwlwm'. Ymddeolodd Gaynor Perry o'i swydd fel athrawes Wyddoniaeth ym mis Awst 1999 a sefydlu Clic (ClicSoft erbyn hyn) ym mis Medi 1999. Ymunodd Thomas ei mab â Chlic ym mis Mawrth, 2000. Mae Clic yn arbenigo mewn cynhyrchu meddalwedd addysgol i'r Sector Cynradd. Mae'r meddalwedd yn cynnwys teitlau hunangynhaliol a theitlau cynhaliol i My World a Textease. Mae'r pob un o'r pecynnau'n addas ar gyfer PC's a Byrddau Gwyn Rhyngweithiol. Mae'r sgriniau lliwgar gyda'u gweithgareddau amrywiol a'u dolen gyswllt gref iawn â'r cwricwlwm wedi derbyn croeso brwd gan athrawon a disgyblion. Yn ein rhan ni o Gymru, mae Saesneg yn ail iaith i nifer fawr o blant wrth iddynt gychwyn yn yr ysgol. Mae Cymraeg yn ail iaith i eraill. Rydym wedi cynhyrchu meddalwedd sy'n addas ar gyfer dysgu EAL o'r cychwyn. Mae'r sgriniau lliwgar yn helpu croesi ffiniau iaith ac annog trafodaeth. Maent yn addas ar gyfer ystod gallu eang. Mae'r plant yn gallu gweithio drwy'r gweithgareddau heb lawer o esboniad. Mae hyn yn ddefnyddiol i unrhyw blentyn ond yn arbennig o dda i rai gyda nam clywed. Mae cymorth llais ar y teitlau i'r blynyddoedd cynnar (heblaw am deitlau Rhifedd y gyfres eSweet Counter). Mae botymau graddio ar y teitlau My World yn ei wneud yn hawdd newid maint unrhyw destun neu raffeg symudol. Mae hyn yn ddefnydddiol i blant gyda nam golwg. Mae teitlau ClicSoft yn dod o dan 4 pennawd: Cyfres Blynyddoedd Cynnar - 8 teitl - 6 ohonynt ar gael yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Cyfres eSweet Counter series - 11 teitl - fersiynau Saesneg yn unig. Cyfres Moleciwl - 5 teitl. Textease - 13 teitl ar gael yn unigol neu fel 3 casgliad, pob un ar gael yn y Gymraeg neu'r Saesneg.
cartref catalog newyddion amdanom ni cyswyllt archebu
©ClicSoft 2013
amdanom ni