Ar Ben Y Ffordd Sylfaenol/CA1 - Gwyddoniaeth
Casgliad o 3 theitl i gefnogi Rhaglen Astudio Cwricwlwm Cenedlaethol CA1 Gwyddoniaeth, wedi'i greu gan gyn athrawes Wyddoniaeth. Mae’r meddalwedd yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau am y rhan fwyaf o ofynion y cwricwlwm Gwyddoniaeth i'r oedran hwn ac yn ddefnyddiol wrth gyflwyno unedau gwaith newydd neu adolygu gwaith blaenorol. Prosesau Bywyd a Phethau Byw - Gweithgareddau amrywiol gan gynnwys didoli anifeiliaid a phlanhigion, enwi prif rannau allanol a mewnol y corff dynol, bwyd, y cynefin, prif rannau planhigion gwyrdd a thyfu hadau. Prosesau Ffisegol - Gweithgareddau amrywiol gan gynnwys ffynonellau goleuni, goleuni a sain, gwthio a thynnu, newid cyfeiriad, y newid yn safle'r haul yn ystod y dydd, cysgodion, pethau trydanol a chylchedau syml. Tai a Chartrefi - Gweithgareddau amrywiol gan gynnwys gwahanol fathau o gartrefi, cartrefi anifeiliaid, ffyrdd o adeiladu waliau a thai ac adnabod mathau cyffredin o ddefnyddiau yn ein cartrefi ar sail priodweddau syml.
cartref catalog newyddion amdanom ni cyswyllt archebu
©ClicSoft 2013