Bodau Dynol fel Organebau CA2 - Gwyddoniaeth
BODAU DYNOL FEL ORGANEBAU. Rhan o'r gyfres YMLAEN Â'R WYDDONIAETH. Casgliad o sgriniau lliwgar yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau am y corff dynol i’r oedran / ystod gallu CA2, gan gynnwys prif rannau'r corff, y galon a chylchrediad y gwaed, y sgerbwd a symudiad, dannedd, bwyd a diet ac effaith tybaco ac alcohol ar y corff. Mae botymau'n galluogi i'r plant agor paneli tasg, cymorth ac ymchwil fel y gallent ychwanegu gwybodaeth at y sgriniau. Mae'r gweithgareddau’n cynnwys ymarferion meddwl, labelu, didoli ac archwiliol a gall rhai ohonynt arwain at waith ymarferol yn y dosbarth.
Cyflwyniad byr (4:21 munud)
Cyflwyniad llawn (14:51 munud)
cartref catalog newyddion amdanom ni cyswyllt archebu
©ClicSoft 2013