Casgliad Rhifedd Sylfaenol/CA1 - Rhifedd Trwydded Safle - £180.00
eSweet Counter CASGLIAD RHIFEDD - Casgliad o 7 teitl yn cynnwys amrediad o weithgareddau lliwgar a deniadol i gefnogi rhifedd. Yn cynnwys; CWNINGOD CYFRI - Rhifau 0 – 10. Casgliad o sgriniau lliwgar a deniadol i hybu rhifedd cynnar. Mae’r rhaglen hon â nifer fawr o weithgareddau amrywiol gan gynnwys bondiau rhif, dau yn fwy, dau yn llai, trefnu rhifau, cyntaf i bumed, ygwahaniaeth, odrifau ac eilrifau. BUCHOD COCH COTA CLYFAR - Rhifau 0 – 10. Casgliad o sgriniau lliwgar a deniadol i hybu rhifedd cynnar. Mae’r rhaglen hon â nifer fawr o weithgareddau amrywiol gan gynnwys bondiau rhif, gwneud 10, 2 yn fwy, 2 yn llai, y rhif o flaen, ar ôl ac yn y canol, patrymau rhif. TYLLUANOD TREFNUS - Rhifau 0 – 20. Casgliad o sgriniau lliwgar a deniadol i hybu rhifedd cynnar. Mae’r rhaglen hon â nifer fawr o weithgareddau amrywiol gan gynnwys cyfansymiau, bondiau rhif, rhifau o flaen ac ar ôl ac yn y canol, odrifau ac eilrifau, trefnu digidau, tablau cyflym. PENGWINIAID PENIOG - Rhifau 0 – 30. Casgliad o sgriniau lliwgar a deniadol i hybu rhifedd cynnar. Mae’r rhaglen hon â nifer fawr o weithgareddau amrywiol gan gynnwys haneru a dyblu, rhifau hanner a dwbl, lliwio hanner, rhifau o flaen ac ar ôl, ffenidio hanner rhif. PALOD A PHELICANOD PENIGAMP – Rhifau 5 – 100. Casgliad o sgriniau lliwgar a deniadol i hybu rhifedd cynnar. Mae’r rhaglen hon â nifer fawr o weithgareddau amrywiol gan gynnwys camau cyfanswm, camau gwahaniaeth, gwneud cant 5, neu 10 ar y tro, sawl 5 mewn --- ? a sawl 10 mewn ---? SILIONAU SLIC - Rhifau 0 – 999. Casgliad o sgriniau lliwgar a deniadol i hybu rhifedd cynnar. Mae’r rhaglen hon â nifer fawr o weithgareddau amrywiol gan gynnwys llinellau rhif, bondiau rhif, patrymau rhif, adio, dyblu, lluosi a thynnu rhifau, trefnu digidau. GWEITHGAREDDAU GWERTH LLE – (cyhoeddwyd 15/3/12). Rhifau diddiwedd. Casgliad o sgriniau lliwgar a deniadol i hybu rhifedd cynnar. Mae’r rhaglen hon â nifer fawr o weithgareddau amrywiol gan gynnwys cannoedd, degau ac unedau, gwerth rhif, trefn rhif, tyrau rhif, patrymau rhif, pwysigrwydd lle, 1 I filiwn.
cartref catalog newyddion amdanom ni cyswyllt archebu
©ClicSoft 2013