Defnyddiau a’u Priodweddau CA2 - Gwyddoniaeth
DEFNYDDIAU A'U PRIODWEDDAU. Rhan o'r gyfres YMLAEN Â'R WYDDONIAETH. Casgliad o sgriniau lliwgar yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau am ddefnyddiau a'u priodweddau i'r oedran / ystod gallu CA2, gan gynnwys solidau, hylifau a nwyon, priodweddau defnyddiau, ynysyddion thermal a thrydanol, creigiau a cherrig, y gylchred ddwr, gwahanu, grwpio a newid defnyddiau ac adweithiau y gellir neu na ellir eu cildroi. Mae botymau'n galluogi i'r plant agor paneli tasg, cymorth ac ymchwil fel y gallent ychwanegu gwybodaeth at y sgriniau. Mae'r gweithgareddau’n cynnwys ymarferion meddwl, labelu, didoli ac archwiliol a gall rhai ohonynt arwain at waith ymarferol yn y dosbarth.
Cyflwyniad byr (6:34 munud)
Cyflwyniad llawn (13:54 munud)
cartref catalog newyddion amdanom ni cyswyllt archebu
©ClicSoft 2013