Goleuni, Sain a’r Ddaear a Thu Hwnt CA2 - Gwyddoniaeth
GOLEUNI, SAIN A'R DDAEAR A THU HWNT. Rhan o'r gyfres YMLAEN Â'R WYDDONIAETH. Casgliad o sgriniau lliwgar yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau am oleuni, sain a'r Ddaear a thu hwnt i'r oedran / ystod gallu CA2, gan gynnwys ffynonellau goleuni, cysgodion, adlewyrchu goleuni, gweld a chlywed, tonnau sain, newid traw a chryfder seiniau, yr Haul , y Lleuad a'r planedau a'r newidiadau cyfnodol. Mae botymau'n galluogi i'r plant agor paneli tasg, cymorth ac ymchwil fel y gallent ychwanegu gwybodaeth at y sgriniau. Mae'r gweithgareddau’n cynnwys ymarferion meddwl, labelu, didoli ac archwiliol a gall rhai ohonynt arwain at waith ymarferol yn y dosbarth.
Cyflwyniad byr (5:12 munud)
Cyflwyniad llawn (8:30 munud)
cartref catalog newyddion amdanom ni cyswyllt archebu
©ClicSoft 2013