Gwyddoniaeth Gynnar Sylfaenol/CA1 - Gwyddoniaeth Trwydded 5 cyfrifiadur - £105.00 Trwydded 10 cyfrifiadur - £170.00 Trwydded Safle - £210.00
Casgliad o 3 theitl i gefnogi Rhaglen Astudio Cwricwlwm Cenedlaethol CA1 Gwyddoniaeth. Mae’r meddalwedd yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau am y rhan fwyaf o ofynion y cwricwlwm Gwyddoniaeth i'r oedran hwn ac yn ddefnyddiol wrth gyflwyno unedau gwaith newydd neu adolygu gwaith blaenorol. Mae gan y sgriniau lliwgar gymorth llais. Mae'r meddalwedd yn cynnwys geirfa eang ac mae rhai o'r ymarferion yn addas ar gyfer disgyblion ail iaith ac anghenion arbennig yn ogystal â disgyblion y prif lif. Gall plant nad ydynt yn darllen clicio'r llygoden ar unrhyw destun neu raffeg gyda chymorth llais er mwyn ei glywed. Mae'r meddalwedd yn cynnwys taflenni gwaith a sgriniau 'creu testun' pen agored yn ogystal â'r sgriniau arferol. Prosesau Bywyd a Phethau Byw - y pynciau'n cynnwys didoli anifeiliaid a phlanhigion, enwi prif rannau allanol a mewnol y corff dynol, bwyd, y cynefin, prif rannau planhigion gwyrdd a thyfu hadau.  Prosesau Ffisegol - y pynciau'n cynnwys ffynonellau goleuni, goleuni a sain, gwthio a thynnu, newid cyfeiriad, y newid yn safle'r haul yn ystod y dydd, cysgodion, pethau trydanol a chylchedau syml.  Tai a Defnyddiau - y pynciau'n cynnwys gwahanol fathau o gartrefi, cartrefi anifeiliaid, ffyrdd o adeiladu waliau a thai ac adnabod mathau cyffredin o ddefnyddiau yn ein cartrefi ar sail priodweddau syml. Y TEITL A’R CWRICWLWM: Mae PROSESAU BYWYD yn cefnogi Rhaglen Astudio Cwricwlwm Cenedlaethol CA1 PROSESAU BYWYD A PHETHAU BYW fel y gweler isod: Prosesau Bywyd: 1. Y gwahaniaethau rhwng pethau byw a phethau nad ydynt yn fyw. 2. Bod gan fodau dynol ac anifeiliaid eraill synhwyrau. 3. Bod anifeiliaid gan gynnwys bodau dynol yn symud, bod angen bwyd a diod arnynt, eu bod yn tyfu ac atgenhedlu. Bodau dynol ac anifeiliaid eraill: 1. Enwi prif rannau allanol y corff. 2. Adnabod nodweddion sy’n debyg ac yn wahanol ryngddynt. 3. Cymharu rhannau allanol cyrff dynol â rhannau allanol anifeiliaid eraill. 4. Bod bwyta’r mathau cywir o fwyd yn helpu bodau dynol i gadw’n iach. 5. Y gall bodau dynol gynhyrchu babanod a bod y babanod hyn yn tyfu’n oedolion. Planhigion gwyrdd fel organebau: 1. Bod angen goleuni a dŵr ar blanhigion i dyfu’n iach. 2. Adnabod deilen, blodyn, coesyn a gwreiddyn planhigyn blodeuol. 3. Bod planhigion blodeuol yn cynhyrchu hadau sydd yn eu tro yn cynhyrchu planhigion newydd. Pethau byw yn eu hamgylchedd: 1. I ddysgu am y gwahanol fathau o blanhigion ac anifeiliaid sydd i’w cael yn yr amgylchedd. 2. Bod modd gosod anifeiliaid a phlanhigion mewn grwpiau.  Mae PROSESAU FFISEGOL yn cefnogi Rhaglen Astudio Cwricwlwm Cenedlaethol CA1 PROSESAU FFISEGOL fel y gweler isod: Trydan: 1. Bod llawer o offer pob dydd yn defnyddio trydan. 2. I adeiladu ac ymchwilio i gylchedau syml. 3. Na fydd dyfeisiau trydanol yn gweithio os bydd toriad yn y gylched. Grymoedd a mudiant: 1. I ddisgrifio symudiad pethau cyfarwydd. 2. Y gall gwthio neu dynnu wneud i rywbeth gyflymu, arafu neu newid cyfeiriad. 3. Bod gwthio a thynnu yn engrhreifftiau o rymoedd. 4. Bod grymoedd yn cael eu defnyddio wrth newid siâp gwrthrych. Goleuni a sain: 1. Bod goleuni’n dod o amrywiaeth o ffynonellau. 2. Mai absenoldeb goleuni yw tywyllwch. 3. Bod llawer o fathau o sain a ffynonellau sain. 4. Bod seiniau’n teithio oddi wrth ffynonellau. 5. Bod seiniau’n cael eu clywed pan fyddan nhw’n mynd i mewn i’r glust. Mae TAI A DEFNYDDIAU yn cefnogi Rhaglen Astudio Cwricwlwm Cenedlaethol CA1 DEFNYDDIAU A'U PRIODWEDDAU fel y gweler isod: DEFNYDDIAU A’U PRIODWEDDAU Grwpio defnyddiau: 1. Defnyddio’r synhwyrau i archwilio pethau sy’n debyg ac yn wahanol mewn defnyddiau. 2. Didoli defnyddiau’n grwpiau. 3. Adnabod ac enwi mathau cyffredin o ddefnydd. 4. Dod o hyd i’r ffyrdd y defnyddir amrywiaeth o ddefnyddiau cyffredin. Early Science Schoolzone Evaluation Overview extract: "I found this software extremely useful. The pupils liked the animations, colours, sounds and pictures and were keen to attempt the activities. This software should prove invaluable in the classroom". 
cartref catalog newyddion amdanom ni cyswyllt archebu
©ClicSoft 2013
Prosesau Bywyd
Prosesau Ffisegol
Tai a Chartrefi