Moleciwl: Anifeiliaid Sylfaenol/CA1 - Gwyddoniaeth
Casgliad o sgriniau lliwgar a deniadol yn ymwneud ag anifeiliaid gyda gweithgareddau ar ffurf moleciwl. Ymarferion ar gyfatebu lluniau â lluniau, lluniau â geiriau a geiriau â geiriau. Yr ymarferion yn helpu datblygu sgiliau meddwl, cyfatebu, cyfathrebu, rhesymu, dehongli, dewis a dethol yn ogystal ag ehangu geirfa. Y dewis o amseru'r ymarferion yn cynnig elfen o gystadleuaeth. Yr opsiwn Ymarfer Agored yn rhoi cyfle i ddefnyddio'r lluniau sydd ar gael i greu ymarferion newydd. 10 pwnc, gan gynnwys mamaliaid, adar, pryfed ac anifeiliaid fferm yn ogystal â'r eithriad e.e. nid mamaliaid, nid adar, nid pryfed, nid anifeiliaid fferm. Yr Ymarferion: Mamaliaid Nid mamaliaid Adar Nid adar Pryfed Nid pryfed Anifeiliaid fferm Nid anifeiliaid fferm Hedfan Nid yn hedfan Gyda chynffon Heb gynffon Asgwrn cefn Heb asgwrn cefn Pedair coes Nid pedair coes Byw mewn dŵr Nid yn byw mewn dŵr Cerdded Nid yn cerdded. Cliciwch yma i ddarganfod mwy am y gweithgareddau amrywiol
cartref catalog newyddion amdanom ni cyswyllt archebu
©ClicSoft 2013