Moleciwl: Casgliad Sylfaenol/CA1
cartref catalog newyddion amdanom ni cyswyllt archebu
©ClicSoft 2013
Pum teitl y gyfres moleciwl – Anifeiliaid, Defnyddiau a Nodweddion, Lliwiau, O gwmpas y Ty a’r Byd o’n Cwmpas  ar un CD-ROM. Gweler y teitlau unigol a’n gwefan am ragor o wybodaeth. Casgliad o sgriniau lliwgar a deniadol gyda gweithgareddau ar ffurf moleciwl. Ymarferion ar gyfatebu lluniau â lluniau, lluniau â geiriau a geiriau â geiriau. Yr ymarferion yn helpu datblygu sgiliau meddwl, cyfatebu, cyfathrebu, rhesymu, dehongli, dewis a dethol yn ogystal ag ehangu geirfa. Y dewis o amseru'r ymarferion yn cynnig elfen o gystadleuaeth. Yr opsiwn Ymarfer Agored yn rhoi cyfle i ddefnyddio'r lluniau sydd ar gael i greu ymarferion newydd. 5 teitl a dros 60 o bynciau.