Moleciwl: Defnyddiau a Nodweddion Sylfaenol/CA1
Casgliad o sgriniau lliwgar a deniadol yn ymwneud â defnyddiau a nodweddion gyda gweithgareddau ar ffurf moleciwl. Ymarferion ar gyfatebu lluniau â lluniau, lluniau â geiriau a geiriau â geiriau. Yr ymarferion yn helpu datblygu sgiliau meddwl, cyfatebu, cyfathrebu, rhesymu, dehongli, dewis a dethol yn ogystal ag ehangu geirfa. Y dewis o amseru'r ymarferion yn cynnig elfen o gystadleuaeth. Yr opsiwn Ymarfer Agored yn rhoi cyfle i ddefnyddio'r lluniau sydd ar gael i greu ymarferion newydd. 13 pwnc, gan gynnwys pren, ffabrig, meddal a 4 coes yn ogystal â'r eithriad e.e. nid pren, nid ffabrig, nid meddal, nid 4 coes. Yr Ymarferion: Pren Nid pren Plastig Nid plastig Metel Nid metel Ffabrig Nid ffabrig Gydag olwynion Heb olwynion Gyda gwallt Heb wallt Byw Nid yn fyw Gydag adenydd Heb adenydd Symud Nid yn symud Gwneud sŵn Nid yn gwneud sŵn Hedfan Nid yn hedfan Meddal Nid yn feddal 4 coes Nid 4 coes Cliciwch yma i ddarganfod mwy am y gweithgareddau amrywiol
cartref catalog newyddion amdanom ni cyswyllt archebu
©ClicSoft 2013