Moleciwl: Y Byd o’n Cwmpas Sylfaenol/CA1
Casgliad o sgriniau lliwgar a deniadol yn ymwneud â byd plant bach gyda gweithgareddau ar ffurf moleciwl. Ymarferion ar gyfatebu lluniau â lluniau, lluniau â geiriau a geiriau â geiriau. Yr ymarferion yn helpu datblygu sgiliau meddwl, cyfatebu, cyfathrebu, rhesymu, dehongli, dewis a dethol yn ogystal ag ehangu geirfa. Y dewis o amseru'r ymarferion yn cynnig elfen o gystadleuaeth. Yr opsiwn Ymarfer Agored yn rhoi cyfle i ddefnyddio'r lluniau sydd ar gael i greu ymarferion newydd. 16 pwnc, gan gynnwys yn y parc, ar y stryd, bwyd a dillad yn ogystal â'r eithriad e.e. nid yn y parc, nid ar y stryd, nid bwyd, nid dillad. Yr Ymarferion: Yn y parc Nid yn y parc Yn y môr Nid yn y môr Ar y stryd Nid ar y stryd Ar y fferm Nid ar y fferm, Cludiant Nid cludiant Bwydydd Nid bwydydd Dillad Nid dillad Teganau Nid teganau Dodrefn Nid dodrefn Trydanol Nid trydanol Cerddorol Nid cerddorol Yn yr ardd Nid yn yr ardd Rhannau'r corff Nid rhannau'r corff Anifeiliaid Nid anifeiliaid Adeiladau Nid adeiladau Rhannau tai Nid rhannau tai Cliciwch yma i ddarganfod mwy am y gweithgareddau amrywiol 
cartref catalog newyddion amdanom ni cyswyllt archebu
©ClicSoft 2013