Pecyn Meithrinfa Meithrin / Derbyn Trwydded Unigol - £50.00
cartref catalog newyddion amdanom ni cyswyllt archebu
©ClicSoft 2013
NEWYDD! Pecyn Meithinfra ClicSoft
Casgliad dwyieithog sef Tebyg at ei Debyg, Moleciwl Lliwiau, Moleciwl Y Byd o’n Cwmpas a’r adran nodweddion wyneb o Am Y Corff. Sgriniau lliwgar a deniadol i ehangu geirfa, hybu sgiliau cyfathrebu   ac annog trafodaeth. Yn addas ar gyfer mamiaith, ail iaith, prif lif ac anghenion arbennig.  Cliciwch ar y teitlau uchod am ragor o wybodiaeth amdanynt gan  gynnwys cyfliwyniadau fideo.