Planhigion Gwyrdd fel Organebau CA2 - Gwyddoniaeth
PLANHIGION GWYRDD FEL ORGANEBAU. Rhan o'r gyfres YMLAEN Â'R WYDDONIAETH. Casgliad o sgriniau lliwgar yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau am blanhigion gwyrdd fel organebau i'r oedran / ystod gallu CA2, gan gynnwys prif rannau’r planhigyn a’r blodyn, twf a maethiad, cludiant a phrif gamau'r cylchred bywyd sef peilliad, creu hadau, gwasgaru hadau ac eginiad. Mae botymau'n galluogi i'r plant agor paneli tasg, cymorth ac ymchwil fel y gallent ychwanegu gwybodaeth at y sgriniau. Mae'r gweithgareddau’n cynnwys ymarferion meddwl, labelu, didoli ac archwiliol a gall rhai ohonynt arwain at waith ymarferol yn y dosbarth. Cyflwyniad byr (5:08 munud)
Cyflwyniad llawn (10:54 munud)
cartref catalog newyddion amdanom ni cyswyllt archebu
©ClicSoft 2013