Prosesau Ffisegol Sylfaenol/CA1 - Gwyddoniaeth
Casgliad o sgriniau i gefnogi Rhaglen Astudio Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae'r sgriniau'n cynnig amrywiaeth o weithgareddau am y rhan fwyaf o ofynion y cwricwlwm Gwyddoniaeth CA1 Proseau ffisegol i'r oedran hwn gan gynnwys ffynonellau goleuni, goleuni a sain, gwthio a thynnu, newid cyfeiriad, y newid yn safle'r haul yn ystod y dydd, cysgodion, pethau trydanol a chylchedau syml. Y TEITL A’R CWRICWLWM: Mae’r teitl yn cefnogi Rhaglen Astudio Cwricwlwm Cenedlaethol CA1 PROSESAU FFISEGOL fel y gweler isod: Trydan: 1. Bod llawer o offer pob dydd yn defnyddio trydan. 2. I adeiladu ac ymchwilio I gylchedau syml. 3. Na fydd dyfeisiau trydanol yn gweithio os bydd toriad yn y gylched. Grymoedd a mudiant: 1. I ddisgrifio symudiad pethau cyfarwydd. 2. Y gall gwthio neu dynnu wneud I rywbeth gyflymu, arafu neu newid cyfeiriad. 3. Bod gwthio a thynnu yn engrhreifftiau o rymoedd. 4. Bod grymoedd yn cael eu defnyddio wrth newid siâp gwrthrych. Goleuni a sain: 1. Bod goleuni’n dod o amrywiaeth o ffynonellau. 2. Mai absenoldeb goleuni yw tywyllwch. 3. Bod llawer o fathau o sain a ffynonellau sain. 4. Bod seiniau’n teithio oddi wrth ffynonellau. 5. Bod seiniau’n cael eu clywed pan fyddan nhw’n mynd i mewn i’r glust. GWYBODAETH GYFFREDINOL: Mae'r ymarferion yn cynnwys gweithgareddau llusgo lluniau a labeli i'r lle cywir, gweithgareddau didoli a gweithgareddau archwiliol. Gall rhai o'r gweithgareddau arwain at waith ymarferol yn y dosbarth. Mae botymau'n galluogi i'r plant agor paneli tasg a phaneli cymorth fel y gallent weithio'n anibynnol neu mewn grwpiau heb lawer o gymorth gan yr athro. Gallant ddefnyddio'r botymau testun a phaneli geiriau a lluniau i ychwanegu gwybodaeth at y sgriniau. Cliciwch ar y dolennau cyswllt isod i weld y ddogfennaeth a rhai sgrîn gipion ar ffurff pdf. Yn ogystal â hyn, mae nifer o'r sgriniau yn cynnig opsiwn 'sgrîn wag' i'w hunan gynllunio. Mae hyn yn galluogi i'r plant ddilyn rhai agweddau o'r gwaith ymhellach, neu gwblhau tasgau wedi'i osod gan yr athro. Mae'r sgriniau newydd yn ddefnyddiol pe bae angen addasu'r sgriniau ar gyfer disgyblion anghenion arbennig. Mae gan sgriniau'r fformat My World fotwm 'Ail Osod'. Mae hwn yn ddefnyddiol iawn yn enwedig wrth ddefnyddio'r bwrdd gwyn rhyngweithiol. Gall nifer o blant rhoi cynnig ar y gweithgareddau heb orfod ail lwytho'r meddalwedd. Mae'r meddalwedd yn ddefnyddiol wrth gyflwyno unedau gwaith newydd ac wrth adolygu gwaith blaenorol. Mae'n bosib addasu'r sgriniau. Nid yw'r sgriniau'n hunan gywiro, felly mae'r plant yn gallu gwneud a chyfiawnhau eu penderfyniadau eu hunain. Wrth wahaniaethu drwy ganlyniad, mae pob sgrîn yn cynnig cyfle i asesu'r plant.
cartref catalog newyddion amdanom ni cyswyllt archebu
©ClicSoft 2013