Sylfaen Dda Sylfaenol/CA1
cartref catalog newyddion amdanom ni cyswyllt archebu
©ClicSoft 2013
Casgliad o 3 theitl i gefnogi rhifedd, llythrennedd a gwyddoniaeth. Mae'r pecyn yn cynnwys geirfa eang boed ysgrifenedig a llafar. Gall plant nad ydynt yn darllen clicio'r llygoden ar unrhyw destun neu raffeg gyda chymorth llais er mwyn ei glywed. MAE ANGEN TEXTEASE I REDEG Y MEDDALWEDD YMA. CLICIO A DEWIS - casgliad o dros gant o sgriniau amrywiol gyda llais go iawn i ddysgu maint, lliw a siâp i’r blynyddoedd cynnar / dysgwyr ail iaith. Trwy glicio ar y gwrthrych cywir ceir symud ymlaen at y dasg nesaf. TAI A'U CYNNWYS - casgliad o sgriniau ar rannau tai, mathau o dai, drws ffrynt cyffredin, y mathau o ddodrefn yn y gwahanol ystafelloedd, dyfeisiau trydanol ac amser te. Y CORFF - ymarferion am nodweddion wyneb, rhannau allanol y corff a rhai o'r systemau mewnol. Mae'r sgrniau'n cynnwys gweithgareddau labelu, rhoi pethau mewn trefn, cwblhau brawddegau ac ymarferion deall. Mae'r meddalwedd yn ddefnyddiol wrth gyflwyno unedau gwaith newydd ac wrth adolygu gwaith blaenorol. Mae'n bosib addasu'r sgriniau. Nid yw'r sgriniau'n hunan gywiro, felly mae'r plant yn gallu gwneud a chyfiawnhau eu penderfyniadau eu hunain. Wrth wahaniaethu drwy ganlyniad, mae pob sgrîn yn cynnig cyfle i asesu'r plant.