Tai a Chartrefi Sylfaenol/CA1 - Gwyddoniaeth
Casgliad o sgriniau i gefnogi Rhaglen Astudio Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae'r sgriniau'n cynnig amrywiaeth o weithgareddau am y rhan fwyaf o ofynion y cwricwlwm Gwyddoniaeth CA1 Defnyddiau a'u priodweddau a rhai agweddau o wyddoniaeth arbrofol ac ymchwilio i'r oedran hwn gan gynnwys gwahanol fathau o gartrefi, cartrefi anifeiliaid, ffyrdd o adeiladu waliau a thai ac adnabod mathau cyffredin o ddefnyddiau yn ein cartrefi ar sail priodweddau syml. Y TEITL A’R CWRICWLWM: Mae’r teitl yn cefnogi Rhaglen Astudio Cwricwlwm Cenedlaethol CA1 DEFNYDDIAU A'U PRIODWEDDAU ac YMHOLIAD GWYDDONOL fel y gweler isod: DEFNYDDIAU A’U PRIODWEDDAU Grwpio defnyddiau: 1. Defnyddio’r synhwyrau i archwilio pethau sy’n debyg ac yn wahanol mewn defnyddiau. 2. Didoli defnyddiau’n grwpiau. 3. Adnabod ac enwi mathau cyffredin o ddefnydd. 4. Dod o hyd i’r ffyrdd y defnyddir amrywiaeth o ddefnyddiau cyffredin. YMHOLIAD GWYDDONOL: Sgiliau ymchwiliol: 1. Trosi syniadau a awgrymir iddynt yn ffurf y gellir ymchwilio iddi. 2. Y gall meddwl am yr hyn a allai digwydd. 3. Penderfyny beth y dylid arsylwi arno neu ei fesur. 4. Sylweddoli nad yw prawf bob amser yn deg. GWYBODAETH GYFFREDINOL: Mae'r ymarferion yn cynnwys gweithgareddau llusgo lluniau a labeli i'r lle cywir, gweithgareddau didoli a gweithgareddau archwiliol. Gall rhai o'r gweithgareddau arwain at waith ymarferol yn y dosbarth. Mae botymau'n galluogi i'r plant agor paneli tasg a phaneli cymorth fel y gallent weithio'n anibynnol neu mewn grwpiau heb lawer o gymorth gan yr athro. Gallant ddefnyddio'r botymau testun a phaneli geiriau a lluniau i ychwanegu gwybodaeth at y sgriniau. Yn ogystal â hyn, mae nifer o'r sgriniau yn cynnig opsiwn 'Sgrin newydd i'w hunan gynllunio. Mae'r sgriniau newydd yn ddefnyddiol pe bae'n anodd addasu'r sgriniau arferol neu pe bae angen addasu'r sgriniau ar gyfer disgyblion anghenion arbennig. Mae'r meddalwedd yn ddefnyddiol wrth gyflwyno unedau gwaith newydd ac wrth adolygu gwaith blaenorol. Mae'n bosib addasu'r sgriniau. Gan nad ydynt yn hunan gywiro, mae'r plant yn gallu gwneud a chyfiawnhau eu penderfyniadau eu hunain. Wrth wahaniaethu drwy ganlyniad, mae pob sgrîn yn cynnig cyfle i asesu'r plant.
cartref catalog newyddion amdanom ni cyswyllt archebu
©ClicSoft 2013