Trydan a Phwer CA2 - Gwyddoniaeth
TRYDAN A PHŴER. Rhan o'r gyfres YMLAEN Â'R WYDDONIAETH. Casgliad o sgriniau lliwgar yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau am drydan a phŵer i'r oedran / ystod gallu CA2, gan gynnwys cynrychioli cylchedau ar ffurf lluniadau a diagramau, adeiladu cylchedau mewn trefniadau cyfres a pharalel, amrywio llacharedd bylbiau a rôl switsys. Yn ogystal â hyn, mae sgriniau gwybodaeth am gynhyrchu trydan mewn pwerdai gan gynnwys tanwyddau ffosil, cylchred gyfun nwy ac ager, egni geothermic, trydan dwr, niwclear, solar, gwynt, y llanw, a bio-egni. Mae botymau'n galluogi i'r plant agor paneli tasg, cymorth ac ymchwil fel y gallent ychwanegu gwybodaeth at y sgriniau. Mae'r gweithgareddau’n cynnwys ymarferion meddwl, labelu, didoli ac archwiliol a gall rhai ohonynt arwain at waith ymarferol yn y dosbarth.
Cyflwyniad byr (3:59 munud)
Cyflwyniad llawn (14:31 munud)
cartref catalog newyddion amdanom ni cyswyllt archebu
©ClicSoft 2013