Y Corff Sylfaenol/CA1 - Gwyddoniaeth
Casgliad o sgriniau lliwgar gyda chymorth llais am rannau'r corff, nodweddion wyneb a rhai o systemau'r corff. Mae'r meddalwedd yn cynnwys geirfa eang. Mae rhai o'r ymarferion yn addas ar gyfer disgyblion ail iaith ac anghenion arbennig yn ogystal â disgyblion y prif lif. Gall plant nad ydynt yn darllen symud y llygoden dros unrhyw destun neu raffeg gyda chymorth llais er mwyn ei glywed. Mae gan sgriniau'r fformat My World fotwm 'Ail Osod'. Mae hwn yn ddefnyddiol iawn yn enwedig wrth ddefnyddio'r bwrdd gwyn rhyngweithiol. Gall nifer o blant rhoi cynnig ar y gweithgareddau heb orfod ail lwytho'r meddalwedd. Mae'r gweithgareddau'n cynnwys:- Adnabod nodweddion wyneb e.e. gan bwy mae llygaid glas? Gan ba ddau mae gwallt hir? Labelu, enwi ac adnabod lleoliad prif rannau'r corff, prif rannau'r pen, prif rannau'r fraich, prif rannau'r llaw a phrif rannau'r goes. Gweithgareddau darllen a deall syml am waith y rhannau e.e. pa un sy'n clywed? Pa un sy'n pwmpio gwaed? Sgriniau gwybodaeth am nifer o rannau mewnol y corff a'u gwaith e.e. Clicio ar y llecynnau poeth (hot spots) am ragor o wybodaeth ar ffurf brawddegau syml. MAE ANGEN MY WORLD NEU TEXTEASE I REDEG Y MEDDALWEDD YMA. Rhaid copïo'r fformat Textease i'r cyfrifiadur.
cartref catalog newyddion amdanom ni cyswyllt archebu
©ClicSoft 2013