Ymlaen a’r Wyddoniaeth CA2 - Gwyddoniaeth
Fersiwn 3.47 i redeg ar TEXTEASE. Casgliad o 7 teitl i'r oedran / ystod gallu CA2 gyda 472 sgrin gweithgareddau a dros 1,629 o ffeiliau cysylltiedig gan gynnwys paneli tasg, geiriau, ymchwil, cymorth a gwybodaeth ychwanegol. Mae botymau'n caniatáu i'r plant agor paneli tasg, cymorth ac ymchwil fel y gallent ychwanegu gwybodaeth at y sgriniau. Mae'r gweithgareddau’n cynnwys ymarferion meddwl, labelu, didoli ac archwiliol a gall rhai ohonynt arwain at waith ymarferol yn y dosbarth. Mae fersiwn 3.47 - cyhoeddwyd 27ain Mehefin 2012 yn cynnwys nifer o sgriniau meddwl gan gynnwys diagramau Venn, mapiau meddwl, gweithgareddau blaenoriaethu, gweithgareddau 'Os, bydd, oherwydd ' a llawer mwy yn ogystal â'r sgriniau arferol. Sgroliwch i lawr i weld cyflwyniad cyffredinol am y gyfres. Cliciwch ar y teitlau unigol am fwy o wybodaeth amdanynt gan gynnwys cyflwyniad i bob un. Bodau dynol fel organebau - sgriniau am rannau'r corff, y gwaed, dannedd, symud, anadlu, diet ac effaith ysmygu ac alcohol. Planhigion gwyrdd fel orgenebau - sgriniau am rannau planhigon, ffotosynthesis, peilliad, ffrwythloniad, creu hadau a chludiant. Pethau byw yn eu hamgylchedd - sgriniau am brosesau bywyd, cadwyni bwyd, pyramidau niferoedd, allweddau ac addasiad. Goleuni, sain a'r Ddaear a thu hwnt - sgriniau am oleuni a sain, gweld a chlywed, y Ddaear, Yr Haul a'r planedau. Grymoedd a mudiant - sgriniau am wahanol fathau o rymoedd gan gynnwys magnetedd, gwrthiant aer, gwrthiant dwr a disgyrchiant. Trydan a phwer - sgriniau am gylchedau, bylbiau, switsys, ffynonhellau egni a'r ffyrdd o gynhyrchu trydan. Defnyddiau a'u priodweddau - sgriniau am y gylchred ddwr, pridd, mathau o greigiau ac adnabod, grwpiio a gwahanu defnyddiau.
Cyflwyniad byr (8:48 munud)
Cyflwyniad llawn (11:42 munud)
cartref catalog newyddion amdanom ni cyswyllt archebu
©ClicSoft 2013